Assisse møte

Group Photo at Maastricht, December 1991 (Photo: European Commission)

Et felles møte mellom EU-Parlamentet og de nasjonale parlamenter, som ble avholdt i Roma i 1990, for å forberede traktatendringene i Maastricht-traktaten.

Fremtiden

EU-Forfatningen er forberedt av et Konvent og overgitt til en regjeringskonferanse, som startet den 4. oktober 2003 og som vedtok forfatningen den 18 juni 2004. Konventsmetoden kan bli standard for utformningen av fremtidige traktater.