Organisk lov

Rettssaker med en særlig status mellom traktatene og de alminnelige direktiver, forordninger og beslutninger, som det normalt er lettere å endre end selve traktaten.

Ble diskutert som særlig beslutningsform i konventet, men ble ikke tatt med i EU-Forfatningen.