Enstemmighet

Betyr at alle de deltakende er enige. Anvendes fortsatt som beslutningsmetode på mange følsomme emner i EU-traktatene.

Fremtiden

EU-Forfatningen gjør kvalifisert flertall til den generelle regel for vedtakelse av EU-lover. Hittil har endringer av traktater kun vært mulig ved enstemmighet på regjeringskonferansene. Nå har Giscard d´Estaing og EU-Kommisjonen foreslått at endringer kan skje ved et superkvalifisert flertall, som vil avskaffe vetoretten.

Dette ble imidlertid ikke akseptert av Konventet og har derfor ikke blitt ført inn i EU Forfatningen. I stedet har Konventet besluttet at stats- og regjeringssjefene kan gå fra enstemmighet til kvalifisert flertall og utvide forfatningens samarbeidsområder uten en ny ratifisering. Se Art. I-24.4 og I-17

Links

Se også Avstemning i Rådet og Traktatendringer.