Avstemning i EU-Parlamentet

(Photo: Notat)

Hovedreglen er simpel flertallsavstemning.
For den felles beslutningsprosedyre mellom Rådet og Parlamentet og samtykke prosedyren fra Parlamentet til Rådets vedtakelse er det nødvendig med absolutt flertall av medlemmene. Et absolutt flertall er nå 367 av 732 stemmer.

EU-Forfatningen foreslår å øke antallet av seter i EU-Parlamentet til 750. Et absolutt flertall ville da kreve 376 stemmer.