Overførsel til fellesskapets kompetanse

EU-traktatene er delt i en overnasjonal søyle og to mellomstatlige søyler. Den ene med utenrikspolitikken og den annen med visse rettslige- og indre anliggender.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår å avskaffe søylene og samle noen av de tidligere mellomstatlige kompetanseområder under det overstatlige kompetanseområde.