Utdannelsespolitikk

(Photo: European Commission)

Understøttende tiltak kan vedtas for EUs utdannelsespolitikk med kvalifisert flertall i Ministerrådet og medbestemmelse for EU-Parlamentet (Art. 149 TEC). Tillater ikke harmonisering av innholdet i medlemsstatenes utdannelsessystemer.

Fremtiden

I EU-Forfatningen er utdannelse plassert under "Områder med understøttende, koordinerende eller supplerende tiltak" støttende aksjoner. Man kan vedta rettslig bindende forskrifter, men en direkte harmonisering av nasjonal lovgivning er ikke tillatt. Det er mulig å etablere felles utdannelse, mens harmonisering av innholdet i den nasjonale utdannelse ikke er mulig.

Linker

http://www.europa.eu.int/pol/educ/index_da.htm