Flertallsavstemning

(Photo: Notat)

De fleste lover i EU kan nå vedtas med flertallsavstemning, uten at landene kan nedlegge veto. Fra 2009 foreslår Konventet avstemninger med "dobbelt flertall". Så skal ethvert forslag støttes av et flertall av land, som også skal representere land med minst 60 % av EU-borgerne.

Linker

Se Kvalifisert flertallsavstemning, Simpelt flertall, Avstemning i Rådet, Avstemning i EU-Kommisjonen og Avstemning i EU-Parlamentet.