Midler og incitamentsforanstaltninger

Metoder for å treffe beslutninger som inkluderer bindende lovgivning, som eksempelvis forordninger.

Fremtiden

EU-forfatningen gjør det mulig å vedta bindende lover under området for understøttene, koordinerende og supplerende kompetanse i art. I-16, men beslutninger må bare ikke harmonisere medlemslandenes lover.

Linker

Se også Simplifisering, Incitamentsforanstaltninger og Støttemidler.