Politi- og Rettssamarbeid om Kriminalvesen

Treaty of Amsterdam (Photo: EU Commission)

Ble først innført på det overnasjonale nivå i Amsterdam-traktaten. Er nå et område hvor kvalifisert flertallsavstemning brukes i vidt omfang etter Nice-traktaten.

Det hører til Rettslige og indre anliggender sammen med Fellesskapets asylregler.

Fremtiden

EU-Forfatningen foreslår at frihet, sikkerhet og rettferdighet skal bli en delt kompetanse, hvor vedtagelse av en EU-bestemmelse fjerner muligheten for å vedta nasjonale regler på samme område.

Linker

http://www.europa.eu.int/comm/......police/doc_police_intro_en.htm