Kulturpolitikk

Traktatene gir ikke hjemmel til å harmonisere de nasjonale kulturer. EU kan vedta henstillinger og incitament foranstaltninger ved enstemmighet i Rådet og ved den felles beslutningsprosedyre i EU-Parlamentet.

Fremtiden

Konventet foreslår avstemninger med kvalifisert flertall i Rådet. Forfatningsutkastet foreslår at kultur skal være et område for understøttende, koordinerende og supplerende foranstaltninger.

Linker

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

http://europa.eu.int/pol/cult/index_en.htm

http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_17_0_da.htm