Kompetansekatalog

I mange føderale stater har man en deling av makten på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. I tilfelle av en internasjonal føderasjon, vil arbeidsdelingen være mellom det nasjonale og det overnasjonale nivå.

Noen kompetanser ligger i føderasjonen, andre ligger i de deltakende medlemsland. Kompetansene kan også være blandet eller delte, med regler for hvem som skal "dele ut" kompetansene.

Fremtiden

Konventets utkast til en EU-Forfatning inneholder en kompetansekatalog:

Linker

Se Kompetansekategorier og Konventets arbeidsgrupper.