Danmark

The Danish Parliament Folketinget is situated in Christiansborg. (Photo: Wonderful Copenhagen)

Danmarks befolkning er 5,3 millioner, med et areal på 43,100 km2. Danmark trådte inn i EU (den gang EF) i 1973 etter en folkeavstemning 2.oktober 1972.

I dag har Danmark 7 ut av 321 stemmer i Rådet og 14 ut av 732 mandater i EU-Parlamentet.

EU-Forfatningen vil sammensette EU-Parlamentet "degressivt proporsjonalt". Et forslag fra EU-Parlamentets forfatningsutvalg vil gi Danmark 11 plasser i et EU-Parlament med 27 medlemsland.

Danske unntagelser

Danmark har flere unntagelser og forbehold (særavtaler) fra traktatene.

De danske regjeringer og parlamentariske flertall har alltid ønsket å avskaffe disse unntagelser (bortsett fra den om sommerhus/hytter), men ved folkeavstemninger har danske velgere fastholdt dem. Danmark forkastet Maastricht-traktaten 2. juni 1992 og oppfordret til å sette "Åpenhet, nærhet og demokrati" på en ny offentlig dagsorden i Europa.

Etter det danske "nei", utskrev den franske president Mitterand folkeavstemning som overraskende kun ga et flertall for traktaten på 51% av de franske velgere. Etterfølgende ble de danske unntagelser garantert med en særlig erklæring på Edinburgh toppmøtet i desember 1992. Dermed kunne Maastricht-traktaten ratifiseres av alle medlemsstater - i Danmark på bakgrunn av et nytt dansk "ja" ved en folkeavstemning den 18. mai 1993. I Konventet var den danske regjering representert av Henning Christophersen.

I 2003 har regjeringen foreslått at det danske rettspolitiske forbehold endres, slik at folketinget kan ta stilling fra sak til sak og unngå at dansk innvandrerlovgivning endres gjennom flertallsbeslutninger i EU.

Linker

http://www.eu2002.dk/EU2002/eu......default.asp?MenuElementID=5203

http://www.denmark.dk

http://www.ft.dk/

http://www.kongehuset.dk/