Rettsaktenes hierarki

The European Parliament (Photo: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

I dag finnes det kun to nivåer av EU rettsakter: traktatartikler og den såkalte sekundære rett. Dvs. forordninger, direktiver, beslutninger, henstillinger og uttalelser.
EU Parlamentet vedtok Bourlanges-betenkningen om EU rettsaktenes hierarki i desember 2002.

Fremtiden

Konventet drøftet innførelsen av et overliggende rettsakt nivå med "forvaltningslover". Begrepet omhandler foranstaltninger på tvers av traktatartikler, EU-lovgivning og rammelovgivning, men forslaget ble ikke vedtatt.

Linker

Se også Konventets arbeidsgrupper, Forenkling og Delegerte bekjentgjørelser.